Mededelingen Verdronken Geschiedenis

Mededeling 2016-4 Oude Dijk bij Warffum

Mededeling 2016-3 Wax and wane of Trischen

Mededeling 2016-2 Zoektocht Rottumerplaat maart 2016

Mededeling 2016-1 Verslag zoektocht Griend febr 2016

Mededeling 2015-1 Verslag van het bezoek aan de Eemshaven

Mededeling 2014-3 In de Dollard-oud veen en nieuwe kwelder

Mededeling 2014-2 - Opgevulde kweldergeul in de Noordpolder

Mededeling 2014-1a - verslag onderzoek Rottumerplaat maart 2014

Mededeling 2014-1 - Scherven van het strand van Rottumeroog (Knol - Buursema)


Overige publicaties

Zoeken naar een verdwenen landschap
Er is een nieuw boekje dat onze aandacht verdient: Zoeken naar een verdwenen landschap heet het. Diverse leden van de Stichting Verdronken Geschiedenis hebben eraan meegewerkt om een verantwoord, mooi en helder verslag te maken van twaalf onderzoekstochten door het Groningse kustgebied. Initiatiefnemer is Erfgoedpartners, waar onze eigen Yvonne Nijlunsing de tochten voor bewoners en wetenschappers heeft georganiseerd en begeleid. Wad een Workshop noemde ze het project dat onlangs in Den Andel is afgesloten met dit leuke boekje.

Veel SVG’ers zullen er van smullen want er staan kaarten in die inzicht geven in de kustontwikkeling. Hoe het land ooit tot ver buiten onze grenzen reikte, de zee vervolgens tot aan de kust spoelde – diep het binnenland in drong – en weer aan de kant werd geduwd door de dijkenbouwende mens. In dertig bladzijden komt de hele kustgeschiedenis langs. Van het eikenbos op de plek waar nu de Eemshaven ligt tot de eerste bewoning van de kwelderwallen. Dus gauw naar www.erfgoedpartners.nl om het te downloaden.


Van Lauwers tot Eems
Oud-archivaris dr Jan van den Broek van de Groninger Archieven heeft in zijn lange loopbaan zeer uitvoerig onderzoek verricht naar de landschaps- en waterstaatsgeschiedenis van Stad en Ommelanden van Groningen (en ook een stukje Noord-Drenthe). Recentelijk heeft hij zijn publicaties op zeer overzichtelijke wijze ondergebracht in een eigen website: www.vanlauwerstoteems.nl. Voor iedereen die in dit soort onderwerpen geïnteresseerd is een prachtige vraagbaak! Van harte aanbevolen.


De Dollard in Drenthe
In de provincie Drenthe staan twee boerderijen waarvan in de naam het woord ‘Dollard’ voorkomt. In Oudemolen staat sinds 1903 de boerderij ‘Huize Den Dollard’. Deze werd als ontginningsboerderij gebouwd door Mr. J. Linthorst Homan, toenmalig commissaris der Koningin in Drenthe. In Waardeel nr. 2016-1 wordt aannemelijk gemaakt dat de naam van deze boerderij te maken heeft met de aanvoer en het gebruik van havenslib uit het Dollardgebied (meer precies: de haven van Delfzijl).1 In Ansen (nabij Ruinen) staat eveneens een boerderij genaamd ‘De Dollard’. Karel Essink is nagegaan waarop in dit geval de naamgeving van de boerderij valt terug te voeren en schreef erover in Waardeel, nr 3-2017, jaargang 37.


Karel Essink, Peter Esselink & Marjan Vroom (2016) Geschiedenis van het Noord-Friese kustlandschap. Westerheem 65 (nr. 2-2016): 51-56.

Axel Heinze (2016) Die Entwicklung der Dornumer Bucht. Nachrichten des Marschenrates 53/2016: 51-58

Karel Essink & Harm Jan Streurman (2015) Oud hout biedt een blik in het verleden van de Eemshaven en omgeving. Westerheem 64(5): 226-229.

Egge Knol & Albert Buursma (2015) Scherven op de stranden van de oostelijke Waddeneilanden. Westerheem 64(5): 242-249.

Karel Essink, redactie (2013) Stormvloed 1509 - Geschiedenis van de Dollard. (Boek is uitverkocht; downloads op stormvloed 1509)

Ineke Noordhoff (2012) Wadden renaissance, Noorderbreedte 36, nr. 3

Egge Knol (2011) Rottumeroog in 1861. Stad & Lande 20 (2): 20-27

Karel Essink (2011) De Eems-Dollard: een ‘betwist’ grensgebied (interview). Golden Raand 27 ( 3): 12-13.

Karel Essink (2009) Verdronken Geschiedenis. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, Nr. 12 (juni 2009): 7.

Leo Oorschot (2009) The flooded village of Mandø. (Zie: www.mandoe.eu)

Egge Knol (2008) Nesserland, de meest oostelijke punt van Reiderland. Historisch Jaarboek Groningen 2008: 20-35.

Jelle Leenes (2008) Waddenplannen > Verdronken Geschiedenis. Noorderbreedte 32(1): 2.

Hessel M. Dubblinga & Arend J. Maris (Red.) (2008) Bosch – Op zoek naar een verdwenen eiland en zijn geschiedenis. Tentoonstellingsgids expositie Schiermonnikoog. Themanummer Tijdschrift Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer.

Tjakko Kars (2007) Zoektocht naar de historie van de verdronken Waddeneilanden. Kijk op het Noorden Nr. 334, december 2007: 11 – 13.

Axel Heinze (2007) Wandern die Ostfriesischen Inseln? Kulturlandschaft Küste, Museum Leben am Meer, Esens: 4-19.

Axel Heize (2007) Anmerkungen zum Enstehen und Verschwinden von Inseln am Beispiel der ostfriesischen – Wanderen zwischen den Wellen. Waterkant 2-07: 17-19.

Dietrich Hagen (2007) Buise auf alten Karten 1585 – 1805, mit einem Seitenblick auf Bosch in früher Zeit. Kulturlandschaft Küste, Museum Leben am Meer, Esens: 20-29.

Piet Kooi (2007) Oudheidkundige vondsten van Rottumeroog. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, jaarg. 16, nr. 1 (1e kwartaal 2007): 3-11.

Bosch, M. (2006) De ondergang van Bosch. Tentoonstellingscatalogus Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum.

Buursma, A & H. Feenstra (redactie) (2006) Bosch boven water gehaald. Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostelijke wadden. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, jaarg. 15, nr. 2 (2e kwartaal 2006).

karrenspoor