Karel Essink, Peter Esselink & Marjan Vroom (2016) Geschiedenis van het Noord-Friese kustlandschap. Westerheem 65 (nr. 2-2016): 51-56.

Axel Heinze (2016) Die Entwicklung der Dornumer Bucht. Nachrichten des Marschenrates 53/2016: 51-58

Karel Essink & Harm Jan Streurman (2015) Oud hout biedt een blik in het verleden van de Eemshaven en omgeving. Westerheem 64(5): 226-229.

Egge Knol & Albert Buursma (2015) Scherven op de stranden van de oostelijke Waddeneilanden. Westerheem 64(5): 242-249.

Karel Essink, redactie (2013) Stormvloed 1509 - Geschiedenis van de Dollard. (book sold out; downloads on stormvloed 1509)

Ineke Noordhoff (2012) Wadden renaissance, Noorderbreedte 36, nr. 3

Egge Knol (2011) Rottumeroog in 1861. Stad & Lande 20 (2): 20-27

Karel Essink (2011) De Eems-Dollard: een ‘betwist’ grensgebied (interview). Golden Raand 27 ( 3): 12-13.

Karel Essink (2009) Verdronken Geschiedenis. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, Nr. 12 (juni 2009): 7.

Leo Oorschot (2009) The flooded village of Mandø. (See: www.mandoe.eu)

Egge Knol (2008) Nesserland, de meest oostelijke punt van Reiderland. Historisch Jaarboek Groningen 2008: 20-35.

Jelle Leenes (2008) Waddenplannen > Verdronken Geschiedenis. Noorderbreedte 32(1): 2.

Hessel M. Dubblinga & Arend J. Maris (Red.) (2008) Bosch – Op zoek naar een verdwenen eiland en zijn geschiedenis. Tentoonstellingsgids expositie Schiermonnikoog. Themanummer Tijdschrift Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en Feer.

Tjakko Kars (2007) Zoektocht naar de historie van de verdronken Waddeneilanden. Kijk op het Noorden Nr. 334, december 2007: 11 – 13.

Axel Heinze (2007) Wandern die Ostfriesischen Inseln? Kulturlandschaft Küste, Museum Leben am Meer, Esens: 4-19.

Axel Heize (2007) Anmerkungen zum Enstehen und Verschwinden von Inseln am Beispiel der ostfriesischen – Wanderen zwischen den Wellen. Waterkant 2-07: 17-19.

Dietrich Hagen (2007) Buise auf alten Karten 1585 – 1805, mit einem Seitenblick auf Bosch in früher Zeit. Kulturlandschaft Küste, Museum Leben am Meer, Esens: 20-29.

Piet Kooi (2007) Oudheidkundige vondsten van Rottumeroog. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, jaarg. 16, nr. 1 (1e kwartaal 2007): 3-11.

Bosch, M. (2006) De ondergang van Bosch. Tentoonstellingscatalogus Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum.

Buursma, A & H. Feenstra (redactie) (2006) Bosch boven water gehaald. Geschiedenis van een verdwenen eiland in de oostelijke wadden. Stad & Lande, Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, jaarg. 15, nr. 2 (2e kwartaal 2006).

cart track